Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.


Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach Powiatu Pilskiego poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych oraz postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej 570 uczniów i uczennic, wsparcia 47 nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i językowych oraz wyposażenia szkół w sprzęt do prowadzenia zajęć matematyczno – przyrodniczych w okresie od 01.08.2017r. do 28.02.2019r.

Czytaj dalej...

O projekcie:

NR PROJEKTU
: RPWP.08.01.02-30-0199/16
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-08-2017r. do 28-02-2019r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 576 647,91 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 490 150,72 PLN

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 „Edukacja”
Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zamiany ustawień cookies w przeglągarce. polityka cookies.