Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Wymagania edukacyjne

 

Wymagania edukacyjne Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów  Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych
Dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych wynikających
z indywidualnych potrzeb ucznia
Przedmiot Klasy pierwsze Klasy drugie Klasy trzecie
Język polski pobierz
poziom podstawowy oraz rozszerzony
Język angielski pobierz
Język francuski pobierz 1
pobierz 2
Język niemiecki Fokus 1    Fokus 2    Fokus 3
Motive neu 2          Treści
Język rosyjski pobierz
Historia pobierz poziom
rozszerzony cz1
poziom
rozszerzony cz2
poziom
rozszerzony cz3
poziom
rozszerzony cz4
poziom
rozszerzony cz5
Wiedza o społeczeństwie poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
poziom
rozszerzony
Wiedza o kulturze pobierz    
Matematyka poziom podstawowy
poziom rozszerzony
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
poziom podstawowy
poziom rozszerzony
Fizyka poziom podstawowy
poziom rozszerzony
pobierz pobierz
Chemia poziom podstawowy
poziom rozszerzony
pobierz pobierz
Biologia poziom podstawowy
poziom rozszerzony
pobierz pobierz
Geografia pobierz pobierz pobierz
Informatyka pobierz pobierz pobierz
Podstawy przedsiębiorczości pobierz    
Edkacja dla bezpieczeństwa pobierz    
Wychowanie fizyczne normy sprawnościowe
wymagania edukacyjne
normy sprawnościowe
wymagania edukacyjne
normy sprawnościowe
wymagania edukacyjne
Przyroda   pobierz
Historia i społeczeństwo   pobierz cz 1
pobierz cz 2
pobierz cz 3
pobierz cz 4
Edukacja medialna   pobierz  
Religia pobierz pobierz pobierz
Podstawy Techniki Technikum
pobierz
Projektowanie w wiertnictwie Technikum
pobierz

 

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zamiany ustawień cookies w przeglągarce. polityka cookies.