Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2017/2018r.

Kwalikifakcja M.8 i M.34 w roku szkolnym 2017/2018 = Deklarację należy złożyć najpóźniej do 9 września 2017r.

uczniowie deklarację składają do wychowawcy klasy

 Terminy Egzaminów:

M.08
Pisemny 11 stycznia 2017r. - 10.00
Praktyczny od 22 stycznia - 16 lutego 2018r.

M.34
Pisemny 11 stycznia 2018r. - 12.00
Praktyczny 10 stycznia 2018r. - 13.00

Informacje dla zdających

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od roku szkolnego 2015/2016

INFORMATORY:

 

ZałącznikI.1 - Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2016/2017r
Deklarację należy złożyć najpóźniej do 20 grudnia 2016r.

Uwaga!
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni.
(Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206]).

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zamiany ustawień cookies w przeglągarce. polityka cookies.