Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

Terminy egzaminów maturalnych w maju 2017r  (otwórz...)

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej w roku szkolnym 2016/2017

 1. Pobrać plik PDF:
  -Deklaracja_1a_N (Deklaracja dla:(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2016/2017 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016, (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015).

  lub

  - Deklaracja 1d_S (
  Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów Zapisać plik na komputerze i wypełnić deklarację.)


  UWAGA: pliku PDF nie należy otwierać z poziomu przeglądarki internetowej, gdyż rubryki do wypełniania będą nieaktywne. Należy go otworzyć w innym programie np. Adobe Acrobat Reader (pobierz tutaj).

 2. Wypełnić w formie elektronicznej.
 3. Jako IDENTYFIKATOR SZKOŁY proszę wpisać: 
  uczniowie LO: 
  301901-07111
  uczniowie TW: 301901-07348

 4. Wypełnioną deklarację zapisać, wydrukować (najlepiej wydruk dwustronny) i podpisać ją.

 5. Sposoby złożenia deklaracji:
  1. wersji papierowej - wydrukowaną i podpisaną - deklarację oddać wychowawcy klasy do 29 września, wychowawca klasy składa zebrane deklaracje w gabinecie wicedyrektorów do 30 września.;
  2. wersji elektronicznej – wysłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. – w tytule wiadomości proszę podać imię, nazwisko oraz klasę. (np. Jan Wielki - 3a)
 6. Absolwenci - składaj deklarację do sekretariatu uczniowskiego lub w gabinecie wicedyrektorów.

UWAGA ABSOLWENCI PODWYŻSZAJĄCY WYNIKI:

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
(1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny deklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
(2) absolwentów, którzy w latach ubiegłych (2005–2016) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie). W takiej sytuacji – jeżeli w deklaracji dotyczącej egzaminu maturalnego w 2017 r. wskażą ten sam przedmiot na tym samym poziomie – egzamin taki jest odpłatny. (por. Załącznik 26a).

OPŁATA ZA EGZAMIN  - Informacje na stronie OKE POZNAŃ (TUTAJ)


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 9 września 2016 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

Informacja o sposobach dostosowania.....  

Zapraszam do zapoznania się z informacjami o Nowej Maturze - obowiązującej od 2015 roku dla uczniów LO i od 2016 roku dla uczniów Technikum.
Materiał przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyją.

 


Informacje dla maturzystów z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi na stronie CKE

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2016/2017r

Kwalikifakcja M.8 i M.34 w roku szkolnym 2016/2017 = Deklarację należy złożyć najpóźniej do 12 września 2016r.

uczniowie deklarację składają do wychowawcy klasy

 

Ucznioiwe kótrzy nie zdali w sesji styczeń-luty poprawki w sesji sierpień-października
Egzamin pisemy - 6.10.2010 - godz. 10.00
egzamin praktyczny - 11.10.2016 - godz. 13.00


Terminy Egzaminów:

M.08
Pisemny 12 stycznia 2017r. - 10.00
Praktyczny od 16 stycznia - 23 lutego 2017r.

M.34
Pisemny 12 stycznia 2017r. - 12.00
Praktyczny 9 stycznia 2017r. - 13.00

Informacje dla zdających

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od roku szkolnego 2015/2016

INFORMATORY:

Link do darmowego kursu maturalnego z matematyki

http://matmana6.pl/kurs_maturalny?lo
Zapraszamy do skorzystania

 

ZałącznikI.1 - Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2016/2017r
Deklarację należy złożyć najpóźniej do 20 grudnia 2016r.

Uwaga!
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej przeprowadzony zostanie w roku szkolnym 2016/2017 po raz ostatni.
(Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206]).

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zamiany ustawień cookies w przeglągarce. polityka cookies.