Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Środa, 06 wrzesień 2017 17:45

Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment

O projekcie:

NR PROJEKTU
: RPWP.08.01.02-30-0199/16
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-08-2017r. do 28-02-2019r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 576 647,91 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 490 150,72 PLN

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 „Edukacja”
Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach Powiatu Pilskiego poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych oraz postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej 570 uczniów i uczennic, wsparcia 47 nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i językowych oraz wyposażenia szkół w sprzęt do prowadzenia zajęć matematyczno – przyrodniczych w okresie od 01.08.2017r. do 28.02.2019r.
Projekt polega na:

 • zorganizowaniu dodatkowych zajęć specjalistycznych w laboratoriach, zajęć wyrównawczych, tworzeniu kółek zainteresowań oraz wycieczek edukacyjnych opartych na indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych uczniów objętych wsparciem,
 • zorganizowaniu specjalistycznych i metodycznych szkoleń dla nauczycieli z zakresu prowadzenia doświadczeń i eksperymentów oraz prowadzenia zajęć z języków obcych,
 • doposażeniu pracowni biologicznych, chemicznych, fizycznych, geograficznych i matematycznych w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów.

Planowane efekty projektu:

 • wzrost poziomu kompetencji kluczowych uczniów objetych wsparciem,
 • wzrost kompetencji nauczycieli objetych wsparciem w zakresie prowadzenia doświadczeń i eksperymentów oraz prowadzenia zajęć z języków obcych,
 • doposażenie szkół (szkolnych pracowni) w sprzet oraz wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:
ZADANIE 1. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE – REALIZACJA WSPARCIA DLA UCZNIÓW:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.08.2017 – 31.01.2019
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile

 • Zajęcia dodatkowe dla uczniów, w tym laboratoria, zajęcia interdyscyplinarne i kółka zainteresowań
 • Zajęcia pozaszkolne (wycieczki edukacyjne realizowane metoda eksperymentu)

ZADANIE 2. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PIŁCE SIATKOWEJ W PILE – REALIZACJA WSPARCIA DLA UCZNIÓW:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.08.2017 – 31.01.2019
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej W Pile

 • Zajęcia dodatkowe dla uczniów, w tym zajęcia wyrównawcze, laboratoria i kółka zainteresowań
 • Zajęcia pozaszkolne (wycieczki edukacyjne realizowane metoda eksperymentu)

ZADANIE 3. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W PILE– REALIZACJA WSPARCIA DLA UCZNIÓW:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.08.2017 – 31.01.2019
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile

 • Zajęcia dodatkowe dla uczniów, w tym zajęcia wyrównawcze, zajęcia interdyscyplinarne i kółka zainteresowań
 • Zajęcia pozaszkolne (wycieczki edukacyjne realizowane metoda eksperymentu)

ZADANIE 4. ZESPÓŁ REALIZACJA WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.08.2017 – 31.07.2018
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania

 • Szkolenie w zakresie „Metoda eksperymentu w obszarze przedmiotów matematyczno – przyrodniczych”
 • Szkolenie w zakresie „Nauczanie metodą projektu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych”
 • Szkolenie w zakresie „ Jak realizować zajęcia z języka obcego”
 • Warsztaty metodyczne z chemii
 • Warsztaty metodyczne z biologii

ZADANIE 5. DOPOSAŻENIE SZKÓŁ W SPRZĘT DO PRACOWNI MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH:

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.08.2017 – 31.01.2018
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – zgodnie z poniżej wymienionym zakresem doposażenia

 • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej W Pile – doposażenie pracowni biologicznej
 • Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile – doposażenie pracowni chemicznej, fizycznej, biologicznej i geograficznej
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Pile - doposażenie pracowni matematycznej i geograficznej

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zamiany ustawień cookies w przeglągarce. polityka cookies.