Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Piątek, 15 wrzesień 2017 06:46

Etap szkolny XVII Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego

20 września 2017 roku o godz.10:00 odbędzie się ETAP SZKOLNY XVII OLIMPIADY EKOLOGICZNEJ POWIATU PILSKIEGO.

TEMATYKA OLIMPIADY

Tematyka Olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza geografii, chemii, fizyki.

Na każdym etapie eliminacji od uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie.

Szczególny nacisk kładziony jest na wiedzę z następujących dziedzin:

· ekologia klasyczna,

· woda i ich ochrona,

· gleba i ich ochrona,

· gospodarka rolna i leśna,

· żywność i zdrowie,

· ochrona przyrody,

· powietrze i jego ochrona,

· gospodarka odpadami,

· hałas, promieniowanie, rekultywacja, odpady

· zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z ochroną i kształtowaniem środowiska w Polsce i na świecie.

 

Zgłoszenia udziału w olimpiadzie do 18 września 2017 r. do nauczycieli biologii: M. Dembińskiej D. Zaremby.

 

Zalecana literatura:

Literatura dla szkół ponadgimnazjalnych

1. Podręczniki szkolne do kształcenia ponadgimnazjalnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników z biologii, chemii, geografii, fizyki.

2. Pyłka-Gutowska E. Ekologia z ochroną środowiska. Wydawnictwo „Oświata”. Warszawa 1998

3. Stępczak K. Ochrona i kształtowanie środowiska. WSiP. Warszawa 1998

4. Stańczykowska A. Ekologia naszych wód. WSiP. Warszawa 1997

5. Czasopisma popularnonaukowe:

Aura. Ochrona Środowiska. Miesięcznik. Wydawnictwo Sigma-Not.

Wiedza i Życie. Miesięcznik. Prószyński i S-ka, Warszawa

Przyroda Polska. Miesięcznik. Liga Ochrony Przyrody.

6. Akty prawne obecnie obowiązujące w ochronie środowiska.

7. Testy z poprzednich konkursów i olimpiad.

8. „Po prawej stronie Noteci”-przyroda powiatu pilskiego; w tym: płyta CV; wyd. „Media”. Piła

9. Przyroda województwa pilskiego. Praca zbiorowa pod. Red. Stanisława Króla: Poznań-Piła 1997

10. Leśne zabytki przyrody województwa wielkopolskiego. Poznań 2016

11. Ziemia pilska: przyroda, zabytki, turystyka. Edmund Wolski. Wyd. „Media” Piła 2008

12. 1000 słów o ekologii i ochronie środowiska/Adam Mierzwiński. -Warszawa: „Bellona” 1991

Lektury uzupełniające dla wszystkich kategorii szkół

1. Polska „Parki Narodowe” R. Marcinek, Z. Mirek; Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński

2. Cuda Polski „Parki Narodowe”. P. fabiański; Wydawnictwo Podsiedlik-Raniowski i Sp.;

3. Oficjalne strony internetowe wyżej wymienionych Parków Narodowych;

4. Albumy roślin i zwierząt prawnie chronionych w Polsce.

5. Tablice graficzne (kolorowe) roślin i zwierząt na tle ich środowiska

6.Wykazy zwierząt i roślin chronionych

7. Ilustrowana Encyklopedia Przyroda pod red. G. Wójcik;wyd. Elżbieta Jarmułowicz, Zielona Góra 2003

Dodatkowa literatura do X Ponadpowiatowej Olimpiady Subregionu Północnej Wielkopolski dla wszystkich kategorii szkół.

1. Elektroniczny Atlas Środowiska Polski. 2001. GRID, Warszawa;

2. Falińska K. 1990. Osobnik, populacja, fitocenoza. PWN, Warszawa

3. E. Jędrych (red.) 1993. Ekologia w Twoim domu. Biblioteka Gospodarstwa Domowego w kraju i na świecie, Warszawa

4. Kalinowska A., 1993 Ekologia wybór przyszłości. Edition Spotkania, Warszawa

5. Krebs Ch. J., 20111. Ekologia. PWN, Warszawa

6. Leńkowa A. (red) , 1986. Człowiek przeciwko sobie. IW PAX, Warszawa

7. Nikonorow M., Urbanek-Karłowska B, 1987. Toksykologia żywności. PWZL, Warszawa

8. Olaczek J. 1996. Ochrona przyrody w Polsce. ZGLOP, Warszawa

9. Raport o stanie środowiska. 2001. Główny Ispektorat Ochrony Środowiska, Warszawa

10. Szujewski A., 1992. Czy lasy muszą ginąć? WP, Warszawa

11. Tarwid K. (red.), 1988. Ekologia wód śródlądowych. PWN, warszawa

12. Zimny H., 2002. Ekologia ogólna. Agencja Rekl. - Wydaw. A. Grzegorczyk, warszawa

13. Górka K., Poskrobko B., Ochrona środowiska, Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001

14. Przyroda Województwa Pilskiego pod re. Stanisława Króla. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Piła 1997

15. Aktualne akty prawne dotyczące tematyki ekologicznej.

Przydatne strony:

1. http;//www.ekologia.pl

2. http;//www.mos.gov.pl

3.http;//www.salamandra.org.pl

4. http;//www.ekoportal.gov.pl

5. http;//www.zielonalekcja.pl

6. http;//www.lasy.gov.pl

7. http;//LOP.org.pl

8. http;//www.gdos.gov.pl

9. http;//natura2000.gdos.gov.pl

10.http;//ziemianarozdrozu.pl

11. http;//www.recykling.pl

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zamiany ustawień cookies w przeglągarce. polityka cookies.