Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Czwartek, 17 luty 2011 19:45

HISTORIA SZKOŁY

 01.09.1963r. Utworzono szkoły przemysłu naftowego: Technikum Przemysłu Naftowego Ministerstwa Górnictwa i Energetyki oraz Zasadniczej Szkoły Przemysłu Naftowego Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Dyrektorem został mgr Marian Kuśnierek. Naukę w pierwszej klasie rozpoczęło 47 uczniów. Od 12 października 1963r. rozpoczęły się zajęcia na Wydziale Zaocznym Technikum Przemysłu Naftowego.

01.09.1966r.
Zakończono budowę szkoły i internatu na 300 miejsc. Inauguracja roku szkolnego odbyła się w budynku głównym nowego kompleksu budynków szkolnych.

01.01.1968r.
Zmieniono nazwę szkoły na Technikum Górnictwa Naftowego MGiE i Zasadniczą Szkołę Górnictwa Naftowego MGiE.

1968r.
Szkołę opuściło pierwszych 29 absolwentów Technikum.

01.09.1968r.
Naukę w Technikum Górnictwa Naftowego w klasie o specjalności geologia rozpoczęło 18 dziewcząt.

09.1970r.
Kompleks obiektów szkolnych wzbogacił się o wiertnię szkoleniową. Funkcję dyrektora szkoły objął inż.Lucjan Pietrusza.

20.03.1971r.
Utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową przemysłu gazowniczego, a od września tego samego roku Technikum Przemysłu Gazowniczego MGiE. W maju 1971 roku szkoła otrzymała sztandar.

01.09.1972r.
Na bazie Zasadniczej Szkoły Zawodowej powstało trzyletnie Technikum Górnictwa Naftowego. Rozpoczyna działalność orkiestra szkolna.

04.12.1972r.
W czasie centralnych uroczystości Dnia Górnika w Katowicach szkoła została wyróżniona Honorowymi Szpadami Górniczymi.

15.06.1974r.
Nadanie Technikum Górnictwa Naftowego MGiE imienia Stanisława Staszica. Szkoła obchodziła dziesięciolecie. Od 1 września 1974 roku na podstawie zarządzenia MGiE zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica. Zespół Szkół tworzyły: Technikum Przemysłu Gazowniczego MGiE, Zasadnicza Szkoła Górnictwa Naftowego MGiE, Zasadnicza Szkoła Przemysłu Gazowniczego MGiE.

11.1974r.
Oddanie do użytku kortu tenisowego wybudowanego przez nauczycieli i młodzież szkolną.

12.04.1976r. Połączenie technikum szkół zawodowych dwóch specjalności i utworzenie Technikum Górnictwa Naftowego i Górnictwa MGiE oraz Zasadniczej Szkoły Górnictwa Naftowego i Gazownictwa MGiE.

01.09.1978r
. Utworzono w Zespole Szkół Zawodowych MGiE im. Stanisława Staszica Liceum Zawodowe o specjalności: mechanik-kierowca. W tymże roku powstała Izba Tradycji Szkoły. Obchodzono piętnastolecie szkoły.

1979r.
Powstało studio telewizji dydaktycznej.

01.09.1980r.
Dyrektorem szkoły został mgr Zygmunt Banaszak.

17.10.1985r.
W szkole odbyły się centralne uroczystości Dnia Edukacji Narodowej wszystkich szkół Ministerstwa Górnictwa i Edukacji.

17.10.1988r.
Zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. Stanisława Staszica.

01.09.1990r.
Utworzenie w Zespole Szkół Zawodowych PGNiG im. Stanisława Staszica filii Liceum Ogólnokształcącego z trzema klasami o profilu ogólnym. Funkcję dyrektora szkoły objął mgr Kazimierz Kamiński.

01.09.1992r.
Dyrektorem Szkoły został mgr Krzysztof Muchewicz, absolwent Technikum Górnictwa Naftowego i Gazownictwa MGiE w Pile o specjalności geofizyka.

01.01.1993r.
Wydano Akt Likwidacji Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. Stanisława Staszica i utworzono Zespół Szkół im. Stanisława Staszica. Tym samym zakończył się trzydziestoletni okres szkoły zawodowej kształcącej wyłącznie specjalistów dla przemysłu naftowego i gazowniczego. W ciągu tych 30 lat szkołę ukończyło 1726 absolwentów technikum i ponad 350 absolwentów liceum zawodowego oraz 1500 absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.
Wydano Akt Likwidacji Filii i powołano Liceum Ogólnokształcące działające w ramach Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica.

1995r.
Utworzono Oddział Zamiejscowy Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie.

1998r.
Po raz pierwszy przeprowadzono w naszej szkole egzamin maturalny z matematyki połączony z egzaminem wstępnym na AGH.

01.01.1999r.
W związku z reformą administracyjną kraju i likwidacją województwa pilskiego pieczę nad Zespołem Szkół im. Stanisława Staszica w Pile obejmuje Starostwo Powiatowe w Pile. Szkoła kształci wówczas 1045 uczniów; w tym Liceum Ogólnokształcące - 752 uczniów, Technikum - 239 uczniów, Liceum Zawodowe - 54 uczniów.

01.09.2002r.
Do klas pierwszych 3-letniego liceum ogólnokształcącego i 3-letniego liceum profilowanego przyjęto pierwszych absolwentów gimnazjów.

2006r.
Szkoła przejęła Halę Sportową na ul. Bydgoskiej.

01.09.2007r.
Stanowisko dyrektora szkoły objęła mgr Jolanta Lubińska. Reaktywowano działalność technikum w ramach Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica, utworzono klasę kształcącą w zawodzie - technik wiertnik.

10.2008r.
Podpisano porozumienie z PNiG Sp. z o.o. w sprawie reaktywowania kształcenia młodzieży w zawodzie technik wiertnik i kontynuowania 45-letniej współpracy w zakresie szkolenia kadr specjalistów na potrzeby PNiG Sp. z o.o.
Inauguracja obchodów 45-lecia szkoły.

06.2009r.
Zjazd absolwentów.

1.09.2009r.
- 31.08.2013r. Naukę pobierali uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

1.10.2009r.-31.07.2010r.
Obowiązki dyrektora szkoły pełniła mgr Justyna Szymańska.

1.08.2010r.
Stanowisko dyrektora szkoły objął mgr Marek Święszkowski.

16.11.2013r. - Uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia szkoły. Zjazd absolwentów.

11.2014r. - 01.2015r. - Nawiązanie współpracy z Exalo Drilling S.A. w sprawie kształcenia uczniów w zawodzie technik wiertnik. Przeprowadzenie pierwszych egzaminów zawodowych w nowej formule w Centrum Egzaminacyjnym na terenie Zakładu Exalo Drilling S.A.

1.09.2017r . Stanowisko dyrektora szkoły objął mgr Marek Wasilewski.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zamiany ustawień cookies w przeglągarce. polityka cookies.