Dyrektor:
mgr Marek Wasilewski
Wicedyrektorzy:
mgr Beata Krzewińska, mgr Małgorzata Piekarska

Język polski:
mgr Danuta Jakubiec-Cioch, mgr Agnieszka Ossowska, mgr Grażyna Rawicka-Bilejczyk, mgr Ewa Rozpłoch, mgr Katarzyna Włodkowska,

Język angielski:
mgr Justyna Bohatkiewicz, mgr Monika Filoda, mgr Marta Gabryś, mgr Ewelina Jończyk-Kulińska,mgr Agnieszka Kempna, Joanna Mockało, mgr Małgorzata Ochodek,

Język rosyjski:
mgr Aleksandra Gondek – Sujka, mgr Aleksandra Grzegorczyk,

Język niemiecki:
Mgr Aleksandra Gondek – Sujka,mgr Jarosław Lemanowicz, mgr Joanna Tomczewska,

Język francuski:
mgr Izabela Fonferek - Ławecka

Biologia:
mgr Maria Dembińska, mgr Danuta Zaremba

Historia:
dr Przemysław Hudyma, mgr Krzysztof Jaros, mgr Iwona Narożny

Wiedza o społeczeństwie:
dr Przemysław Hudyma, mgr Krzysztof Jaros, mgr Iwona Narożny

Geografia:
mgr Eliza Miękczyńska, mgr Jolanta Tancogne

Matematyka:
mgr Borys Dzidziul, mgr Alicja Kosińska, mgr Sławomir Kozłowski, mgr Beata Krzewińska, mgr Krystyna Oleksów, mgr Leszek Partyka

Fizyka:
mgr inż. Małgorzata Piekarska

Chemia:
mgr inż. Adam Ciemiński

Informatyka:
mgr Leszek Ćwikła, mgr Sławomir Kozłowski, mgr Beata Krzewińska,

Wiedza o kulturze, zajęcia artystyczne:
mgr Justyna Szymańska

Podstawy przedsiębiorczości:
mgr Eliza Miękczyńska, mgr Jolanta Tancogne

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Leszek Ćwikła

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Danuta Zaremba

Wychowanie fizyczne:
mgr Edward Klimiuk, mgr Paweł Łojewski, mgr Wiesława Małowicka, mgr Tomasz Pochylski (sks-koszykówka), mgr Marek Wasilewski, mgr Grzegorz Witkowski, mgr Renata Zahorska

Religia:

Biblioteka szkolna:
mgr Joanna Drabowicz, mgr Justyna Szymańska

Pedagog szkolny:
mgr Magdalena Towalewska

Wychowawcy w internacie:
mgr inż. Andrzej Mejłun - kierownik,mgr inż. Wioleta Brodowska, mgr Ewa Białkowska, mgr Maria Kocińska, mgr Anna Simińska, mgr Beata Szulc, mgr Marek Święszkowski, mgr Edward Wodyk