LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

Nazwa oddziałuPrzedmioty rozszerzoneJęzyki obcePrzedmioty
punktowane
1 aG – matematyczno – geograficzna matematyka geografia
język angielski
angielski
rosyjski
język polski
matematyka
geografia
język angielski
1 bG – matematyczno – fizyczna matematyka fizyka
informatyka
angielski
niemiecki
 język polski
matematyka
fizyka
informatyka
1 cG – humanistyczno - medialna język polski historia
język angielski
dodatkowe przedmioty uzupełniające:
edukacja medialna, zajęcia artystyczne
angielski
francuski
 język polski
matematyka
historia
język angielski
1 dG – humanistyczno–przyrodnicza język polski biologia
język angielski
angielski
niemiecki
 język polski
matematyka
biologia
język angielski
1 eG – biologiczno-chemiczna biologia chemia
język angielski
angielski
rosyjski lub niemiecki
 język polski
matematyka
biologia
chemia
1 fG – biologiczno-chemiczna biologia chemia
język angielski
angielski
niemiecki
 język polski
matematyka
biologia
chemia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nazwa oddziałuPrzedmioty rozszerzoneJęzyki obcePrzedmioty
punktowane
1 A – matematyczno – geograficzna matematyka geografia
język angielski
angielski
rosyjski
język polski
matematyka
geografia
język angielski
1 B – matematyczno – fizyczna matematyka
fizyka
przedmioty uzupełniające:
English Plus
algorytmika i programowanie
angielski
niemiecki
język polski
matematyka
fizyka
informatyka
1 C – humanistyczno - medialna język polski
historia
przedmioty uzupełniające:
English Plus
edukacja medialna
edukacja artystyczna
angielski
francuski
język polski
matematyka
historia
język angielski
1 D – humanistyczno–przyrodnicza język polski
biologia
język angielski
angielski
niemiecki
język polski
matematyka
biologia
język angielski
1 E – biologiczno-chemiczna biologia
chemia
przedmiot uzupełniający:
English Plus
angielski
francuski lub niemiecki
język polski
matematyka
biologia
chemia
1 F – biologiczno-chemiczna biologia
chemia
przedmiot uzupełniający:
English Plus
angielski
niemiecki
język polski
matematyka
biologia
chemia

 Dla chętnych uczniów wszystkich klas dodatkowe trzy godziny wf-u (sekcja koszykówki) w grupach międzyoddziałowych.