LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Nazwa oddziałuPrzedmioty rozszerzoneJęzyki obce
1 A – matematyczno – geograficzna
z rozszerzonym językiem angielskim
matematyka geografia
język angielski
angielski
rosyjski
1 B – matematyczno – fizyczna
z rozszerzoną informatyką
matematyka fizyka
informatyka
angielski
niemiecki
1 C – humanistyczno - medialna
z rozszerzonym językiem angielskim
język polski historia
język angielski
dodatkowe przedmioty uzupełniające:
edukacja medialna, zajęcia artystyczne
angielski
francuski
1 D – humanistyczno–przyrodnicza język polski biologia
język angielski
angielski
francuski
lub niemiecki
1 E – biologiczno-chemiczna
z rozszerzonym językiem angielskim
biologia chemia
język angielski
angielski
rosyjski lub niemiecki
1 F – biologiczno-chemiczna
z rozszerzonym językiem angielskim
biologia chemia
język angielski
angielski
niemiecki

 Dla chętnych uczniów wszystkich klas dodatkowe trzy godziny wf-u (sekcja koszykówki) w grupach międzyoddziałowych.

Możliwość kontynuacji nauki języka francuskiego w grupie międzyoddziałowej.