•    Trzy fotografie - wymiary legitymacyjne 30x42 (podpisane).
•    Kserokopia aktu urodzenia.
•    Potwierdzenie adresu zamieszkania ucznia oraz rodziców / opiekunów (zaświadczenie z Urzędu Miasta lub z Urzędu Gminy).
•    Oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
•    Karta zdrowia (uczniowie spoza Piły).
•    Podanie o przyjęcie do internatu (osoby zainteresowane).

Do pobrania

Kwestionariusz osobowy