W dniach 20. i 23. listopada 2019 roku w I LO im. św. Barbary w Chodzieży członkowie szkolnego Klubu Debat Oksfordzkich wzięli udział w warsztatach i turnieju eliminacyjnym do IV Mistrzostw Wielkopolski w Debatach Oksfordzkich. Organizatorem projektu jest Fundacja Edukacyjna G5 .

Podczas zmagań turniejowych reprezentacja szkolnego Klubu Debat Oksfordzkich w składzie: Małgorzata Mateja, Szymon Kamuda, Wiktor Lisiecki i Kacper Podgajny, zmierzyła się z przeciwnikami z Poznania, Konina i Chodzieży, debatując na następujące tematy:

  • Patrząc z perspektywy młodego aktywisty, nie powinien on korzystać ze wsparcia firm, które działają w nurcie colourwashingu.
  • Social Media przyczyniają się bardziej do rozkładu współczesnych związków niż do ich umacniania.
  • W nauczaniu historii o niepodległości danego państwa powinno się priorytetyzować przekazywanie wiedzy o wydarzeniach do niej prowadzących oraz procesach im towarzyszących, kosztem wiedzy o zasłużonych w tych wydarzeniach jednostkach.

Pomimo bardzo dobrego przygotowania nie udało się jednak przejść do finału turnieju, który odbędzie się  15. grudnia br. Dziękujemy panu Mateuszowi Pazdejowi, opiekunowi Koła Naukowego Vendetta z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa  UAM w Poznaniu, za  dotychczasową pomoc.

IN