!8. listopada 2019 r. nasza młodzież gościła w internacie strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Pierwsza część spotkania miała na celu przybliżenie wychowankom zagrożeń, jakie niesie dwutlenek węgła i sposobu ustrzeżenia się przed tym związkiem chemicznym. Uczestnicy spotkania obejrzeli krótki film pod tytułem "Jak działa czad"oraz skorzystali z możliwości zadawania pytań naszym gościom. W drugiej części spotkania strażacy przeprowadzili szkolenie na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrażających życiu człowieka. Zajęcia obejmowały takie zagadnienia jak: bezpieczeństwo osoby poszkodowanej udzielającej pomocy, sposoby sprawdzania przytomności, wzywanie odpowiednich służb, pozycja boczna oraz resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Mieszkańcy internatu brali czynny udział w ćwiczeniach praktycznych, w trakcie których zdobyli nowe umiejętności. Dziękujemy strażakom z PSP w Pile za wyjątkowe wartościowe spotkanie oraz przekazanie tak ważnych i pożytecznych informacji.
 
Organizator spotkania
Beata Mesek
wychowawca grupy I-III