NAPISZ "WSPÓŁCZESNĄ OPOWIEŚĆ ZIMOWĄ"

Napisz opowiadanie o swojej fantastycznej zimowej przygodzie. Jeśli takiej nie przeżyłaś/łeś to napisz pracę o swoim zimowym marzeniu. Niech opowiadanie będzie zawieszone w magicznej, śnieżnej scenerii, której być może w naszym klimacie brakuje..? Czekam na Wasze opowiadania.

Napiszcie "Współczesną opowieść zimową" w języku angielskim. Liczy się pomysł.

Na Wasze prace czekam do 31 stycznia bieżącego roku.

Na autorów najciekawszych prac czekają nagrody.

Wymagania:

1. Schemat (200-250 słówek):

1   Wstęp - akapit 1 – określenie miejsca, czasu akcji, głównych bohaterów oraz biegu wydarzeń,

2   Rozwinięcie – 2-3 akapity przedstawiające kolejne wydarzenia,

3   Zakończenie – ostatni akapit z pointą opowiadania, komentarzem prezentującym odczucia i przemyślenia narratora

2. Treść: Praca powinna być twórczą inwencją i zrelacjonowaniem wydarzeń w celu zainteresowania czytelnika
oraz wyobrażenia sobie opisywanych zdarzeń i poczucia atmosfery narracji.

3. Kryteria oceniania (wg kryteriów CKE oceniania wypowiedzi pisemnych na poziomie rozszerzonym):

Treść i forma Spójność i logika Zakres środków językowych Poprawność środków językowych
5 pkt 2 pkt 3 pkt 3 pkt

4. Prace należy oddać do 31.01.2018 w formie wydrukowanego opowiadania w języku angielskim w sali 7i.

Organizatorka konkursu

p. Małgorzata Soroczyńska