Dziś w Teatrze Narodowym uczestniczyliśmy w gali Szkoły Dialogu.Było to podsumowanie projektu, który klasy medialne realizują już drugi rok.Uroczystość prowadziła Beata Tadla, a na sali byli obecni przedstawiciele władz.Na ręce uczniów złożono podziękowania o następującej treści:

" Szanowny Panie Dyrektorze, z okazji Gali Szkoły Dialogu chciałbym serdecznie pogratulować Zespołowi Szkół im.Stanisława Staszica w Pile trwałego włączenia się w działania programu.Pragnę złożyć wyrazy uznania zaangażowanej w projekt nauczycielce-Pani Katarzynie Włodkowskiej- oraz uczniom, którzy niezmiennie poświęcają swój czas i pracę na rzecz upamiętniania przedwojennej społeczności żydowskiej.Państwa działalność to przykład współczesnego patriotyzmu, który buduje zrozumienie dla innych kultur i religii oraz stanowi wymierny wkład społeczności Zespołu Szkół im.Stanisława Staszica w zapobieganie uprzedzeniom, ksenofobii i antysemityzmowi."

Wicemarszałek Rzeczypospolitej Polskiej, Bogdan Borysewicz.

Cieszymy się, że jesteśmy częścią projektu!