Dnia 1 kwietnia 2019 roku 8 zespołów z pilskich szkół ponadgimnazjalnych przedstawiało w Starostwie Powiatowym w Pile prace, których tematem przewodnim były: „Korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, na przykładzie Twojego Powiatu”. Dwa najlepsze zespoły, będą reprezentować Powiat w uroczystej Sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

Komisja Rekrutacyjna pod przewodnictwem Pani Łucji Zielińskiej – dyrektora Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile oceniła najwyżej zespół uczniowski z Zespołu Szkół Technicznych w Pile oraz z Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile w składzie: Julia Grudzień oraz Karolina Hinc z klasy 2e. Ponadto wyróżnienie otrzymali uczniowie naszej szkoły: Agata Kędzior i Dawid Miazga z klasy 2c oraz reprezentanci z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile.

Wszystkim gratulujemy!

Opiekunowie: K. Jaros, I. Narożny

sejmikwlkp