I etap szkolny Olimpiady Języka Angielskiego odbędzie się 7 listopada 2019 r. o godz. 9:00 w świetlicy szkolnej.

Zapraszamy uczniów, którzy zadeklarowali udział w zawodach.
Czas pracy pisemnej (testu) - 60 min.

MF

olimpiada ang