Zapraszamy uczniów klas I i II do wzięcia udziału w Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS pod hasłem „AIDS- wczoraj, dziś jutro”
Etap szkolny odbędzie się 14.  listopada 2019 r. Zgłoszenia do 13.  listopada u p. D. Zaremby

Organizatorzy konkursu:
Starostwo Powiatowe w Pile
Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Pile.

Zakres tematyczny:
- Pochodzenie, budowa i biologia wirusów HIV
- Patogeneza zakażeń HIV
- Drogi szerzenia się zakażeń HIV, czynniki i okoliczności sprzyjające zakażeniu
- Objawy kliniczne, przebieg zakażeń HIV i choroby AIDS
- Zapobieganie zakażeniom HIV
- HIV/AIDS a prawa człowieka
- Psychospołeczne problemy zakażonych HIV i chorych na AIDS
- Opieka nad osobami żyjącymi z HIV i AIDS
- Kampanie społeczne organizowane w Polsce
- Organizacje i instytucje zajmując się problematyką HIV i AIDS w Polsce, województwie, powiecie

Strona internetowa Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl

 DZ

AI