8. lutego uczeń Jakub Kazała wziął udział w II etapie (okręgowym) ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej i znalazł się wśród 55 najlepszych młodych geografów naszego regionu. Wcześniej, we wrześniu i październiku Jakub przeprowadził badania i obserwacje na podstawie których przygotował obszerną pracę pt.: "Wpływ wybranych inwestycji komunikacyjnych w Pile na jakość życia jej mieszkańców".
Gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych!
 
JT