Paweł Błoch (IIb) i Krzysztof Martin (IIIb) awansowali do Finału Okręgowego Olimpiady Matematycznej.