10 stycznia 2018 r. uczniowie klas biologiczno- chemicznych wzięli udział w etapie szkolnym Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Polegał on na rozwiązaniu testu, składającego się z 50 pytań z zakresu edukacji ekologicznej. Merytorycznym organizatorem i patronem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy wsparciu Ministra Środowiska oraz jednostek Ligi ochrony Przyrody.

Wśród laureatów znalazł się uczeń klasy 2f – Krzysztof łapacz, który będzie reprezentować szkołę podczas etapu okręgowego, który odbędzie się w kwietniu 2018 r. w Poznaniu. Krzysztof uzyskał 86% prawidłowych odpowiedzi, Do etapu okręgowego zgodnie z regulaminem kwalifikują się osoby, które uzyskają 80% i więcej prawidłowych odpowiedzi.

Gratulujemy!