Dnia 12 kwietnia 2018 r. o godz. 9:00 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile odbył się VIII Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego pod honorowym patronatem Starosty Pilskiego Pana Eligiusza Komarowskiego. W II etapie konkursu powiatowego wzięło udział 14 uczniów z sześciu szkół ponadgimnazjalnych powiatu pilskiego. W tym etapie uczestnicy rozwiązywali test leksykalno-gramatyczny z elementami wiedzy o krajach anglojęzycznych, za który mogli uzyskać maksymalnie 30 pkt.

Pięciu najlepszych awansowało do ustnego etapu konkursu gdzie musieli wykazać się umiejętnościami krasomówczymi i komunikacyjnymi. Uczestnik mógł uzyskać w tym etapie maksymalnie 30 punktów (10 pkt. prezentacja tematu, 10 pkt. dyskusja z komisją, 10 pkt. umiejętności językowe). Zwycięzcą konkursu został zdobywając łącznie największą ilość punktów Maciej Przybylski z naszej szkoły!  II miejsce zdobyła Dominika Nowicka z I LO w Pile a III miejsce - Maciej Wentowski z ZSP nr 3 w Pile. Wyróżnienie otrzymali Matylda Błaszczyk z I LO w Pile oraz Michał Przypaśniak z naszej szkoły. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Podziękowania dla naszych sponsorów za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu:

Starosta Pilski Eligiusz Komarowski,

Aleksandra Szeremet-Wilczyńska CreOwnia,

Magdalena Andruszkiewicz Wiecznie Bazgrająca,

Lokator Nieruchomości Robert Maret

i Wydawnictwo MacMillan Polska.