20 września 2018 roku odbędzie się ETAP SZKOLNY XVIII OLIMPIADY EKOLOGICZNEJ POWIATU PILSKIEGO organizowanej  przez STAROSTWO POWIATOWE W PILE.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia udziału w konkursie do 17.09. 2018r.   u p. M. Dembińskiej lub D. Zaremby

 „TEMATYKA OLIMPIADY”

 • pojęcia  z ekologii ( w tym ekosystem wodny i lądowy)
 • zdrowie i żywienie,
 • Natura 2000
 • interakcje między dwoma gatunkami(dodatnie i ujemne)
 • rośliny i zwierzęta chronione
 • obszary chronione
 • gospodarka rolna, wodna
 • ochrona powietrza
 • odpady
 • elementy promieniotwórczości (etap powiatowy i ponadpowiatowy)

Uwaga!

W odniesieniu do poprzedniej edycji olimpiady: liczb niewiele, więcej pojęć z klasycznej ekologii oraz zastosowania wiedzy ekologicznej w gospodarce człowieka ekosystemami, przyroda naszego kraju.

Wykaz  literatury

1.Obowiązujące podręczniki szkolne;

2.Testy z poprzednich olimpiad ekologicznych Powiatu Pilskiego;

3.Odum P.Eugene, „Podstawy ekologii”, PWRiL, Warszawa 1982 (bądź jakiekolwiek inne uznane publikacje w niniejszym zakresie);

4.„AURA Ochrona Środowiska, miesięcznik, SIGMA-NOT;

5.„PRZYRODA POLSKA”, miesięcznik, LOP;

 Źródła uzupełniające

 1. 1. Rozporządzenie MŚ z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt;
  2. Rozporządzenie MŚ z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin;
 2. 3. Strony internetowe:

http://natura2000.gdos.gov.pl/;

http://geoserwis.gdos.gov.pl;

http://www.natura2000.fwie.pl/index.php/temple-features;

http://www.lasy.gov.pl/pl;

https://www.mos.gov.pl/;

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/;

http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidlowego-zywienia;

https://www.ncbj.gov.pl/materialy-edukacyjne/materialy-edukacyjne-uczniow.

4.Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017, GUS

 • II Stan i ochrona środowiska

XVII Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo. Rybołóstwo;