20 listopada 2018 r. o godzinie 10.00 w naszej szkole odbędzie się I etap Olimpiady Cyfrowej (test on-line) pod honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, sprawdzającej kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych.
Szczegółowe informacje, literatura oraz zgłoszenia udziału w olimpiadzie do 30 października 2018 r. u p.Joanny Drabowicz (biblioteka szkolna).

Motywem przewodnim tegorocznej edycji są:

Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania mediów:
*rodzaje, źródła i praktyka stosowania prawa w kontekście mediów,
*media a prawa człowieka, obywatela i dziecka,
*prawa wyłączne i monopole intelektualne,
*regulacje działalności operatorskiej w mediach,
*prawa osób niepełnosprawnych,
*ochrona danych osobowych i dóbr osobistych.
Laureaci i Finaliści Olimpiady Cyfrowej otrzymują:
— jeden z trzech indeksów Collegium Civitas wraz ze zwolnieniem z rocznego czesnego,
— indeks Akademii Leona Koźmińskiego wraz ze zwolnieniem z rocznego czesnego,
— oraz przywileje (m.in. maksymalna liczna punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym) podczas rekrutacji na poniższe uczelnie:
 
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu,
Uniwersytet Warszawski,
Uniwersytet Wrocławski.