Dnia 26 października 2018 roku został rozstrzygnięty konkurs; „Aphorismen in Comics” – „Aforyzmy w komiksie” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Wielkopolski. Organizatorami konkursu byli: Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile, Fundacja Literacka „Jak podanie ręki” oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka niemieckiego Oddział w Poznaniu.

Koordynatorkami konkursu były: pani Inocenta Rogusz oraz pani Magdalena Bednarek. Konkurs objęty był patronatem Starosty Pilskiego i Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów aforyzmem i uwrażliwienie na piękno języka literackiego; rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań językami obcymi oraz gatunkiem literackim jakim jest komiks; wykorzystanie rozwijania umiejętności przekładu intersomio w procesie odbioru i przekazu informacji; rozwijanie twórczej wyobraźni uczniów i umiejętności pracy nad projektem językowym; umożliwienie uczniom pokazania swoich uzdolnień językowych, plastycznych oraz twórczych umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informatycznych; propagowanie postawy świadomego użytkownika Internetu; promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów oraz tworzenie płaszczyzny dla pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów oraz szkół.

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile reprezentowało trzech uczniów: Ewa Wełniak z klasy 1d, Daria Rentowska z klasy 2f oraz Dawid Ślebioda z klasy 2f.

Uczniowie musieli wybrać jeden aforyzm z załączonej listy, zilustrować go w formie komiksu na formacie A4 max na dwóch stronach. Wykonana praca musiała odpowiadać kryteriom tekstu kultury jakim jest komiks (zgodnie z rozpowszechnioną w Europie definicją, którą podaje Wikipedia). Teksty narratora i wypowiedzi postaci (w dymkach) należało napisać w obu językach, np. polskim i niemieckim, polskim i angielskim, polskim i francuskim, polskim i rosyjskim, polskim i hiszpańskim. Komiks mógł być czarno-biały lub kolorowy, wykonany dowolną techniką komputerową lub dowolną techniką graficzną.

Ocenie podlegały: zawartość merytoryczna i zgodność treści z tematem, poprawność językowa, estetyka wykonania (dobór czcionki, kolorystyki itp.), innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.

Komisja Konkursowa w składzie:
Danuta Bartosz – poetka, Prezes Fundacji Literackiej „Jak podanie ręki”, Urszula Zybura – poetka, Prezes Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Magdalena Bednarek – nauczycielka języka niemieckiego, Anita Taterka – nauczycielka języka angielskiego, Inocenta Rogusz – nauczycielka języka polskiego oraz Lucyna Jankowska – nauczycielka przedmiotów zawodowych w klasie Organizacji reklamy
postanowiła przyznać WYRÓŻNIENIE dla uczniów naszej szkoły.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się dnia 26 października 2018 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile.

SZCZERE GRATULACJE DLA W/W UCZNIÓW!!!
Podziękowania i ukłony dla ORGANIZATORÓW konkursu.

Autor: Aleksandra Gondek-Sujka.