Zapraszamy uczniów klas I i II do wzięcia udziału w Olimpiadzie Wiedzy o HIV/AIDS pod hasłem „AIDS- wczoraj, dziś jutro”

Etap szkolny odbędzie się 16  listopada 2018r. Zgłoszenia do 14  listopada u p. D. Zaremby

Organizatorzy konkursu
Starostwo Powiatowe w Pile
Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Pile.

Zakres tematyczny:


Pochodzenie, budowa i biologia wirusów HIV.
Patogeneza zakażeń HIV.
Drogi szerzenia się zakażeń HIV, czynniki i okoliczności sprzyjające zakażeniu.
Objawy kliniczne, przebieg zakażeń HIV i choroby AIDS.
Zapobieganie zakażeniom HIV.
HIV/AIDS a prawa człowieka.
Psychospołeczne problemy zakażonych HIV i chorych na AIDS.
Opieka nad osobami żyjącymi z HIV i AIDS.
Kampanie społeczne organizowane w Polsce.
Organizacje i instytucje zajmując się problematyką HIV i AIDS w Polsce, województwie, powiecie.

Strona internetowa Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl

 

Autor: Danuta Zaremba