10 stycznia 2019 roku odbędzie się ETAP SZKOLNY XXXIV OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ

 TEMATYKA OLIMPIADY

Tematyka Olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza geografii, chemii, fizyki. Na każdym etapie eliminacji od uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie. Szczególny nacisk kładziony jest na wiedzę z następujących dziedzin:

 • ekologia klasyczna,
 • woda i ich ochrona,
 • gleba i ich ochrona,
 • gospodarka rolna i leśna,
 • żywność i zdrowie,
 • ochrona przyrody,
 • powietrze i jego ochrona,
 • gospodarka odpadami,
 • hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi,
 • aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

Literatura zalecana przez Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w załączniku.

Zgłoszenia udziału w olimpiadzie do 8 stycznia 2019 r.

do nauczycieli biologii: M. Dembińskiej D. Zaremby.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Literatura zalecana:

 1. Andrzejewski R., Falińska K.(red.) 1996- Populacje roślin i zwierząt-studium porównawcze, PWN, Warszawa.
 2. Chełmiński W. 2001- Woda, zasoby, degradacja i ochrona, PWN, Warszawa.
 3. Cichy D. (red.) 1993 Bezpieczeństwo ekologiczne w świadomości, Alma Press, Warszawa.
 4. Dobrzańska D., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2010- Ochrona środowiska przyrodniczego , PWN, Warszawa.
 5. Elektroniczny Atlas Środowiska Polski -2001-GRiD, Warszawa.
 6. Falencka-Jabłońska M.(red.) 2007- Drzewa wokół nas czyli tajemnice, które warto poznać Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Babice Stare.
 7. Falencka–Jabłońska M. -2008-(red.) Zbiór zestawów pytań XIX-XXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – Materiały pomocnicze do realizacji programów ekologii i ochrony środowiska w szkołach ponadgimnazjalnych – ss. 233.,Warszawa.
 8. Falencka–Jabłońska M. 2013-(red.) Zbiór zestawów pytań XXIV-XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – Materiały pomocnicze do realizacji programów ekologii i ochrony środowiska w szkołach ponadgimnazjalnych – ss. 195.,Warszawa.
 9. Falińska K. 2012-Ekologia roślin PWN, Warszawa.
 10. Greszta J., Gruszka A., Kowalkowska M-2002- Wpływ imisji na ekosystem wyd. Śląsk, Katowice.
 11. Grochowski W.1992-Las skarbiec człowieka Fundacja Wyd. Upowszechniania Wiedzy Tech., SITL i D. Warszawa.
 12. Hafner M.1993 – Ochrona środowiska- księga eko-testów do pracy w szkole i w domu, Polski Klub Ekologiczny, Kraków.
 13. Kalinowska A. 2003 Ekologia wybór na nowe stulecie Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa.
 14. M.,Indeka L.G 1996-Ochrona środowiska, Agencja Wyd. Aries, Warszawa.
 15. Kozłowski S. 2002-Ekorozwój wyzwanie XXI wieku, PWN, Warszawa.
 16. Krebs Ch. 2011-Ekologia, PWN, Warszawa.
 17. Kunachowicz H., Czarnowska-Misztal B. 2000-Zasady żywienia człowieka, WSiP, Warszawa.
 18. Leńkowa A. 1985 -Aby świat nie stał się pustynią, KAW, Warszawa.
 19. Lewandowski W.M. 2006- Proekologiczne odnawialne źródła energii Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 20. Maciak F.1996 Ochrona i rekultywacja środowiska, Wyd SGGW, Warszawa.
 21. Małachowski K. 2011-Gospodarkaa środowisko i ekologia, PWN, Warszawa.
 22. Manahan S.E. 2013-Toksykologia środowiska, PWN, Warszawa.
 23. Ochrona Środowiska 2013 GUS, Warszawa.
 24. Otałęga Z.(red). 2001- Encyklopedia biologiczna, Opres, Kraków.
 25. Pyłka-Gutowska E. 2004-Ekologia z ochroną środowiska, Oświata, Wrocław.
 26. Radecki W.(red.) 2009- Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska –komentarz do przepisów ustaw-Difin, Warszawa.
 27. Raport o stanie środowiska 2013- Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • Weiner J. 2003 Życie i ekologia biosfery, PWN, Warszawa.