Rusza kolejna edycja olimpiady historycznej. Zainteresowanych zapraszamy na stronę główną konkursu – www.olimpiadahistoryczna.pl.

Pierwszy etap odbywa się w szkole – eliminacje pisemne i ustne.

Najważniejsze daty etapu szkolnego:

Do 16 IX 2019 r. – opublikowanie na stronie www.olimpiadahistoryczna.pl tematów prac badawczych.

Do 7 X 2019 – przyjmowanie przez nauczycieli zgłoszeń uczniów do olimpiady. 

Do 4 XI 2019  - przyjmowanie przez Komisję Szkolną zakodowanych pisemnych prac badawczych.

18-20 XI 2019 – eliminacje ustne.

Zapraszamy  - nauczyciele historii.