01.09.2017 -  Rozpoczęcie roku szkolnego.
21.09.2017 – Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich i pierwszych.
26.10.2017 - Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas.
14.12.2017 - Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas - informacje o zagrożeniach oceną  niedostateczną na I semestr.
23-31.12.2017 - Zimowa przerwa świąteczna.
26.01.2018 – Studniówka.
18.01.2018 -  Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas -  podsumowanie I semestru.
19.01.2018 -  Zakończenie I semestru dla uczniów wszystkich klas.
12.02 – 25.02.2018 – Ferie zimowe.
22.03.2018 -  Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas ( w klasach maturalnych  informacja o zagrożeniu uzyskania oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego)
29.03 – 3.04.2018 -  Wiosenna przerwa świąteczna.
27.04.2018 - Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach maturalnych. Uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły.
05.2018 -  Sesja wiosenna egzaminu maturalnego.
17.05.2018 - Spotkanie z rodzicami klas pierwszych i drugich (informacja o  zagrożeniu uzyskania oceny niedostatecznej).
22.06.2018 -  Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas pierwszych i drugich.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:  30.IV, 2,4,7,8.V, 1.VI.2018r.