Drukuj

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych

Dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych wynikających z indywidualnych potrzeb ucznia

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Prawa, obowiązki, nagrody, kary