ZEBRANIE RADY RODZICÓW (WYBRANYCH NA ZEBRANIACH) ODBĘDZIE SIĘ DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2019R. O GODZ. 17.00 W ŚWIETLICY SZKOLNEJ – prosimy o przybycie chociaż jednego przedstawiciela z każdej klasy.

Marek Wasilewski – dyrektor