20 września 2018r. (czwartek) odbędą się
zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas.

KLASY DRUGIE
o godz. 16.00 – spotkanie z wychowawcami klas w salach:
2A p. Krystyna Oleksów sala 28(I piętro)
2B p. Marta Filipczuk sala 33 (II piętro)
2C p. Katarzyna Włodkowska sala 32 (II piętro)
2D p.Jarosław Lemanowicz sala 38(II piętro)
2E p. Krzysztof Jaros sala 31 (II piętro)
2F p. Agnieszka Kempna sala 22 (I piętro)
2G p. Leszek Ćwikła sala 27 (I piętro)

KLASY TRZECIE
o godz. 16.00 – spotkanie z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami w sali gimnastycznej, a następnie (ok. 16.40) z wychowawcami klasw salach:
3A p.Aleksandra Grzegorczyk sala 38(II piętro)
3B p. Joanna Tomczewska sala 33 (II piętro)
3C p. Iwona Narożny sala 32 (II piętro)
3D p.Małgorzata Ochodek sala 31(II piętro)
3E p. Grażyna Rawicka - Bilejczyk sala 21 (I piętro)
3F p. Maria Dembińska sala 22 (I piętro)
3P p. Joanna Mockało sala 27 (I piętro)
3M p. Renata Zahorska sala 28 (I piętro)

KLASY PIERWSZE
o godz. 17.00 – spotkanie z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami w sali gimnastycznej, a następnie (ok.17.40) z wychowawcami klasw salach:
1A p.Justyna Szymańska sala 33 (II piętro)
1B p.Małgorzata Piekarska sala 38 (II piętro)
1C p.Monika Filoda sala 21 (I piętro)
1D p.Danuta Jakubiec-Cioch sala 31 (II piętro)
1E p.Agnieszka Ossowska sala 22(I piętro)
1F p.Alicja Kosińska sala 32 (II piętro)

Kolejne spotkania:

25.10.2018 - Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas – indywidualne konsultacje.

06.12.2018 - Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas - informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną na I semestr – indywidualne konsultacje.

10.01.2019 - Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas - podsumowanie I semestru.

14.03.2019 - Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas ( w klasach maturalnych informacja o zagrożeniu uzyskania oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego) – dla klas I i II konsultacje indywidualne.

16.05.2019 - Spotkanie z rodzicami klas pierwszych i drugich (informacja o zagrożeniu uzyskania oceny niedostatecznej).