Uczniowie pretendujący do STYPENDIUM STAROSTY PILSKIEGO  w dziedzinie sportowej, artystycznej oraz naukowej zobowiązani są do złożenia dokumentów (wniosek, PIT 2 C, dokumenty potwierdzające osiągnięcia oraz zgodę na przelanie środków na konto rodzica- w przypadku osób niepełnoletnich) w sekretariacie szkoły do 20.05.2020 (środa).

Załącznik 1

Załącznik 2

Wniosek