🎓 Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym 🎓

Samorząd Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem Departamentu Edukacji i Nauki w roku szkolnym i akademickim 2021/2022 nadal będzie realizował program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) i studentów uczelni publicznych zameldowanych na terenie województwa wielkopolskiego zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego” podjętego Uchwalą Nr XXXVI/715/13 z 22 lipca 2013 r.

Kandydaci do stypendium mogą składać wnioski wraz z pełną dokumentacją (pliki do pobrania poniżej) do gabinetu pedagoga do 16.09.2021 r.

Magdalena Towalewska
>pedagog szkolny<

🎓 Regulamin udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

🎓 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

🎓 Wniosek o stypendium dla ucznia – Załącznik nr 1

🎓 Zestawienie potwierdzające status osoby wnioskującej – Załącznik nr 4

🎓 Oświadczenie o dochodzie za poprzedni rok rozliczeniowy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub w formie karty podatkowej – Załącznik nr 5

🎓 Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy – Załącznik nr 6

🎓 Oświadczenie rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci oraz oświadczenie wnioskującego o sprawowaniu opieki przez jednego z rodziców – Załącznik nr 7