Drukuj

Drodzy Rodzice, Uczniowie!

Informujemy, ze jak co roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego udziela stypendium o charakterze socjalnym  dla osób  zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  1. uczą się lub studiują w trybie dziennym, 
  1. zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
  1. w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
  1. uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od 4,21
  1. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczył 650,00 zł netto. 
  1. Osoby samotnie wychowujące dziecko/dzieci– średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 740,00 zł netto 

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie  (link poniżej) 

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi. 

Wnioski należy składać do 18.09.2020  - do gabinetu pedagoga szkolnego. 

MT

https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-charakterze-socjalnym