🌹Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
🌹PRACOWNIKOM Zespołu Szkół im. St.Staszica w Pile
🌹składam najserdeczniejsze życzenia
🌹oraz podziękowanie za codzienny trud,
🌹wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, 
🌹poświęcenie oraz zaangażowanie w pracę z młodzieżą
 
Marek Wasilewski
>dyrektor szkoły<