Szanowni Rodzice, Opiekunowie, drodzy Uczniowie!

Od 24.10.2020 przechodzimy na naukę zdalną. Wszystkie zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem lekcji za pośrednictwem aplikacji Teams.

Proszę pamiętać, że w godzinach 8.00-16.00 w dniach nauki szkolnej istnieje obowiązek przemieszczania się uczniów do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

Nowe zasady funkcjonowania szkół wchodzą w życie od soboty, 24 października br.

Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne