1 A - matematyka - geografia - język angielski
1 B - matematyka - fizyka - informatyka
1 C - język polski(el.edukacji medialnej) - historia - język angielski
1 D - język polski - biologia - język angielski
1 E - biologia - chemia - język angielski
1 F - biologia - chemia - język angielski

2 A - matematyka - geografia - język angielski; języki obce: angielski, rosyjski
2 B - matematyka - fizyka - informatyka; języki obce: angielski, niemiecki
2 C - język polski(el.edukacji medialnej) - historia - język angielski; języki obce: angielski, francuski
2 D - język polski - biologia - wos; języki obce: angielski, niemiecki
2 E - biologia - chemia - język angielski; języki obce: angielski, 1gr - rosyjski / 2 gr - niemiecki
2 F - biologia - chemia - język angielski; języki obce: angielski, niemiecki
2 G - język polski( el. edukacji medialnej) - geografia - j.angielski; języki obce: angielski, 1gr-francuski / 2gr-niemiecki

3 A - matematyka-geografia-język angielski; języki obce: angielski, rosyjski
3 B - matematyka-fizyka-informatyka; języki obce: angielski, niemiecki
3 C - język polski(el.edukacji medialnej)-historia - język angielski; języki obce: angielski, francuski
3 D - język polski - biologia - wos; języki obce: angielski, niemiecki
3 E - biologia-chemia - język angielski; języki obce: angielski, grI - rosyjski / gr II - niemiecki
3 F - biologia-chemia - język angielski; języki obce: angielski, niemiecki
3 M - język polski (el. edukacji medialnej) - historia - język angielski; języki obce: angielski, francuski
3 P - język polski - biologia - wos; języki obce: angielski, niemiecki