Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile, zwany „Naftą”, to szkoła z 60-letnimi tradycjami, która już od wielu lat cieszy się niezwykłą popularnością wśród młodzieży i jej rodziców.

Obecnie kształcimy młodzież w klasach LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO starając się zapewnić jej rzetelne przygotowanie do matury i podjęcia studiów wyższych na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą.  

Możemy pochwalić się:
•    Wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych: 98 - 99% (najwyższa wśród szkół prowadzonych przez powiat pilski), jak również bardzo dobrymi wynikami.
•    Najlepszym naborem do klas pierwszych w powiecie.
•    Wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną -  egzaminatorami  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
•    Laureatami ogólnopolskich konkursów i  olimpiad na szczeblu okręgowym i centralnym.
•    Przyjazną atmosferą w szkole.
•    Bardzo dobrym zapleczem sportowym w postaci m.in. pełnowymiarowej hali sportowej z dostępem do stadionu oraz sali gimnastycznej.
•    Usytuowaniem w centrum miasta (niedaleko przystanków komunikacji miejskiej i międzymiastowej).
•    Internatem przy szkole oraz stołówką, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie.
•    Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach: 8.00 – 15.15.
•    Tytułem „Lidera sukcesu 2014” w kategorii nauka i edukacja,  „Brązową odznaką” w Ogólnopolskim Rankingu Szkół „Perspektywy”,   tytułem  „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń”.

U nas możesz:
•    Reprezentować najbardziej usportowioną szkołę w powiecie ( I miejsce we współzawodnictwie sportowym w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży w kategorii dziewcząt i chłopców).
•    Pogłębiać wiedzę podczas wycieczek dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia) organizowanych przez wyższe uczelnie w kraju, w tym PWSZ i UAM w Pile oraz inne instytucje.
•    Odwiedzić różne zakątki kraju uczestnicząc w sympozjach i konkursach wiedzy w ramach członkostwa szkoły w Ogólnopolskim Klubie Szkół Staszicowskich.
•    Poznać tajniki Wielkopolskiego Parku Narodowego,  Rezerwatu „Kuźnik” czy doliny rzeki Rurzycy i Piławy na zajęciach terenowych.
•    Uczestniczyć w wykładach i warsztatach terenowych regularnie prowadzonych przez pracowników naukowych UAM w Poznaniu, Stacji Ekologicznej czy Stacji Meteorologicznej.
•    Poczuć się studentem na ćwiczeniach z pracownikami naukowymi Ogrodu Botanicznego w Poznaniu, Palmiarni, Akwarium Gdyńskiego, Collegium Medicum w Bydgoszczy.
•    Uczestniczyć  w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez Toruńskie Centrum Chemii w Małej Skali.
•    Uczyć się przez doświadczenie uczestnicząc w projekcie „Poznajemy świat przez doświadczenie i eksperyment” w tym w zajęciach: „Laboratoria fizyczne”, „Laboratoria chemiczne”, „Biologia metodą eksperymentu”, „Kółko zainteresowań podróżniczych z warsztatami terenowymi”, „Kółko zainteresowań teatralnych z realizacją zajęć w języku angielskim”, „Kółko zainteresowań "Ekonomista"”.
•    Rozwinąć zdolności matematyczne poparte osiągnięciami w konkursach na szczeblu okręgowym.
•    Rozwijać umiejętności językowe poprzez realizację projektu „e-twinning”, udział w szkolnych przedstawieniach w języku angielskim, cykliczne wyjazdy do Poznania na spektakle anglojęzyczne czy obóz językowy „Euroweek”.
•    Odkryć w sobie talent na zajęciach artystycznych (w tym również przygotowujących do matury z wiedzy  o sztuce) i w chórze.
•    Wykorzystać zdolności twórcze i organizacyjne w pracy w Samorządzie Uczniowskim czy na zajęciach drużyny harcerskiej.

Ponadto w klasie medialnej będziesz miał możliwość:
•    Współpracować z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, telewizją Asta, Pilską TV.
•    Tworzyć autorskie programy telewizyjne.
•    Uczestniczyć w warsztatach operatorsko – montażowych.
•    Wziąć udział w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach filmowych oraz ogólnopolskich projektach medialnych.
•    Powalczyć o indeks na studia dziennikarskie podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Medialnej, Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mediach czy Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego.