LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasy pierwsze po szkole podstawowej:

1 a - przedmioty rozszerzone: matematyka - geografia - język angielski
1 b - przedmioty rozszerzone: matematyka - fizyka; przedmioty uzupełniające: algorytmika i programowanie, English Plus
1 c - przedmioty rozszerzone: język polski - historia; przedmioty uzupełniające: edukacja medialna, English Plus, edukacja artystyczna
1 d - przedmioty rozszerzone: język polski - biologia - język angielski
1 e - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus
1 f - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia; przedmiot uzupełniający: English Plus

 Klasy pierwsze po gimnazjum:

1 aG - przedmioty rozszerzone: matematyka - geografia - język angielski
1 bG - przedmioty rozszerzone: matematyka - fizyka - informatyka
1 cG - przedmioty rozszerzone: język polski(z el.edukacji medialnej) - historia - język angielski; przedmiot uzupełniający: zajęcia artystyczne
1 dG - przedmioty rozszerzone: język polski - biologia - język angielski
1 eG - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia - język angielski
1 fG - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia - język angielski

 Klasy drugie:

2 A - przedmioty rozszerzone: matematyka - geografia - język angielski
2 B - przedmioty rozszerzone: matematyka - fizyka - informatyka
2 C - przedmioty rozszerzone: język polski(z el.edukacji medialnej) - historia - język angielski; przedmiot uzupełniający: zajęcia artystyczne
2 D - przedmioty rozszerzone: język polski - biologia - język angielski
2 E - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia - język angielski
2 F - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia - język angielski

Klasy trzecie:

3 A - przedmioty rozszerzone: matematyka - geografia - język angielski;
3 B - przedmioty rozszerzone: matematyka - fizyka - informatyka;
3 C - przedmioty rozszerzone: język polski(el.edukacji medialnej) - historia - język angielski; przedmiot uzupełniający: zajęcia artystyczne
3 D - przedmioty rozszerzone: język polski - biologia - wos;
3 E - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia - język angielski;
3 F - przedmioty rozszerzone: biologia - chemia - język angielski;
3 G - przedmioty rozszerzone: język polski(z el. edukacji medialnej) - geografia - j.angielski;