P E D A G O G   S Z K O L N Y

Magdalena Towalewska (gabinet na I piętrze przy s.22)

tel. 67 210-52-86

Godziny pracy

PONIEDZIAŁEK — 8.00 - 13.00

WTOREK — 8.00 - 15.30

ŚRODA — 8.00 - 14.30

CZWARTEK — 8.00 - 14.30

PIĄTEK — 8.00 - 13.30

 

P E D A G O G   S P E C J A L N Y

Aleksandra Musiał (gabinet na parterze naprzeciwko s.18)

tel. 67 210-52-87

Godziny pracy

 PONIEDZIAŁEK — 12.15 - 16.30
12.30-14.30 rewalidacja
 
WTOREK — 12.15 - 17.45
15.10-16.10 rewalidacja ; 16.10-17.40 rewalidacja
 
ŚRODA — 7.00 - 7.45 ; 12.15 - 18.00
16.00-16.30 rewalidacja
 
CZWARTEK — 7.00 - 7.45 ; 12.15 - 16.15
13.35-14.05 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne ; 15.15-16.15 rewalidacja
 
PIĄTEK — 12.15 - 14.15
12.30-13.00 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

 

P S Y C H O L O G   S Z K O L N Y

Anna Simińska (gabinet w internacie na parterze)

tel. 67 210-52-97

Godziny pracy

PONIEDZIAŁEK — 7.30 - 14.00

WTOREK — 7.30 - 12.00

ŚRODA — 13.30 - 19.00
18.00-19.00 godzina dostępności

INFORMACJE DLA UCZNIÓW

przyjdź do pedagoga, psychologa szkolnego gdy:

Jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie
Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Rodzicu, zwróć się do pedagoga, psychologa szkolnego gdy:

Niepokoi Cię zachowanie dziecka
Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
Masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
Szukasz pomocy

 

W RAMACH SWOJEJ PRACY PEDAGOG SZKOLNY WSPÓŁPRACUJE Z TAKIMI PLACÓWKAMI WSPIERAJĄCYMI PROCES DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY SZKOŁY, JAK:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie
- Komenda Powiatowa Policji
- Sąd Rejonowy III wydział ds. Rodzinnych i Nieletnich
- Pedagodzy z innych szkół