Lp Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 15 maja 2023

do 16 czerwca 2023

do godz. 15.00

 

2

Odbiór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

23 czerwca 2023  

Odbiór ze szkoły podstawowej zaświadczenia o wynikach egzaminu dla ósmoklasisty.

6 lipca 2023  
4

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Możliwość zmiany wcześniej złożonego wniosku (zamiana szkół lub oddziałów). Możliwość złożenia nowego wniosku.

od 23 czerwca 2023

do 10 lipca 2023

do godz. 15.00

 
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

17 lipca 2023

godz. 12.00

 
6

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 17 lipca 2023

do 21 lipca 2023

do godz. 15.00

 
7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

24 lipca 2023

do godz. 12.00