Lp.   Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym  
1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 20 maja 2024

do 14 czerwca 2024

do godz. 15.00

 

2

Odbiór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

21 czerwca 2024  

Odbiór ze szkoły podstawowej zaświadczenia o wynikach egzaminu dla ósmoklasisty.

3 lipca 2024  
4

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Możliwość zmiany wcześniej złożonego wniosku (zamiana szkół lub oddziałów). Możliwość złożenia nowego wniosku.

od 21 czerwca 2024

do 05 lipca 2024

do godz. 15.00

 
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

11 lipca 2024

godz. 12.00

 
6

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 11 lipca 2024

do 17 lipca 2024

do godz. 15.00

 
7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

18 lipca 2024