LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Nazwa oddziałuPrzedmioty rozszerzoneJęzyki obcePrzedmioty
punktowane
1 A – matematyczno – geograficzna matematyka geografia
przedmiot uzupełniający:
English Plus
angielski
niemiecki
język polski
matematyka
geografia
język angielski
1 CH – matematyczno – chemiczna matematyka
chemia
przedmiot uzupełniający:
English Plus
angielski
niemiecki
język polski
matematyka
chemia
język angielski
1 B – matematyczno – fizyczna matematyka
fizyka
przedmioty uzupełniające:
English Plus
algorytmika i programowanie
angielski
niemiecki
język polski
matematyka
fizyka
informatyka
1 C – humanistyczno - medialna język polski
historia
przedmioty uzupełniające:
English Plus
edukacja medialna
edukacja artystyczna
angielski
francuski
język polski
matematyka
historia
język angielski
1 D – humanistyczno–przyrodnicza język polski
biologia
język angielski
angielski
niemiecki
język polski
matematyka
biologia
język angielski
1 E – biologiczno-chemiczna biologia
chemia
przedmiot uzupełniający:
English Plus
angielski
francuski lub niemiecki
język polski
matematyka
biologia
chemia
1 F – biologiczno-chemiczna biologia
chemia
przedmiot uzupełniający:
English Plus
angielski
niemiecki
język polski
matematyka
biologia
chemia
1 G – językowo - geograficzna geografia
język angielski
przedmioty uzupełniające:
Edukacja dla klimatu
Multimedia i podstawy grafiki
angielski
rosyjski lub niemiecki
język polski
matematyka
geografia
język angielski