Uczniowie klas I i II osiągający sukcesy w dziedzinie:
  • sportowej
  • artystycznej
  • bądź naukowej
mogą ubiegać się o STYPENDIUM STAROSTY PILSKIEGO.
Wnioski należy składać do 19.05.2021 (środa) w gabinecie pedagoga.
 
Komplet dokumentów obejmuje: wniosek, PIT-2C, dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia oraz zgodę na przelanie środków na rachunek bankowy rodzica/opiekuna.
 
>Magdalena Towalewska<