🦘Zapraszam wszystkich uczniów do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie „KANGUR MATEMATYCZNY” (XXXII edycja), który odbędzie się w czwartek 16 marca 2023 roku.

🦘Chętnych proszę o zgłoszenie się do mnie (w dniach od 9 do 21 stycznia 2023) i wniesienie opłaty za udział w konkursie (14 zł od uczestnika) oraz złożenie oświadczenia o zgodzie na udział w Konkursie i na przetwarzanie danych osobowych.
 
Alicja Kosińska <nauczyciel matematyki>
szkolny koordynator konkursu
......