🌿20 września 2023 roku odbędzie się etap szkolny XXI OLIMPIADY EKOLOGICZNEJ POWIATU PILSKIEGO organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Pile🌿
 
Szczegółowe informacje i zgłoszenia udziału w konkursie do 18.09. 2023r. u p. S.Solak-Kujawskiej lub p. D.Zaremby
 
🌿TEMATYKA OLIMPIADY🌿
ekologia klasyczna,
• zdrowie i żywienie,
• Natura 2000,
• interakcje między dwoma gatunkami(dodatnie i ujemne),
• rośliny i zwierzęta chronione,
• obszary chronione,
• gospodarka rolna, wodna,
• ochrona powietrza,wody, gleby,
• odpady,
• elementy promieniotwórczości
......