Zapraszamy uczniów Nafty do udziału w:
 
👨‍🎨👩‍🎨Konkurs plastyczny "Mój Kościół na Pomorzu"
 
Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach nauczania ze szkół na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Uczestnicy Konkursu realizują jego cele w tegorocznej edycji poprzez wyrażenie plastyczne i filmowe tematu: „Moi Dziadkowie - nauczyciele i świadkowie wiary”. Można to uczynić uwzględniając w swoich pracach: historię rodziny; wydarzenia z życia Kościoła, w których Dziadkowie mają swój udział; dzieje świątyni, architekturę i sztukę, w których tworzenie byli zaangażowani Dziadkowie; symbole wiary przekazane wnukom przez Dziadków; miejscowe cmentarze i pomniki będące miejscami pamięci o poprzednich pokoleniach. Prace konkursowe mogą być wykonane w wybranej formie.
 
Każda z prac będzie zakwalifikowana do jednej z pięciu kategorii: rysunek i grafika, malarstwo, techniki mieszane, fotografia oraz film. Wymiary prac: rysunek lub grafika – format A3-420x297mm (kartka z bloku rysunkowego); malarstwo – format A3-420x297mm (kartka z bloku rysunkowego); techniki mieszane – podstawa 420x300 mm; fotografia–wyłącznie papier fotograficzny w formacie A4-297x210 mm; film (max. 5 min. zapisany na płycie CD). Na etapie szkolnym czekamy na wasze prace do poniedziałku 👉25 września br. (prace przynosimy do swoich katechetów).
 
🗣📖Turniej Recytatorski Twórczości Religijnej
 
Repertuar obejmuje dwa wiersze lub wiersz i prozę. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 8 minut. Do oceny prezentacji konkursowych organizatorzy powołują Komisję, której decyzja jest ostateczna i niepodważalna. Komisja dokonuje oceny według następujących kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny. Prezentacje mogą być wzbogacone o kostium, rekwizyt, światło i dźwięk, a także słowo mówione połączone ze śpiewem, jeżeli służy to twórczej interpretacji.
 
Przesłuchania odbędą się w Centrum Kultury 105 w Koszalinie w dniu 21 października br. o godz. 10:00 - ogłoszenie wyników tego samego dnia. Udział w turnieju zgłaszamy swemu katechecie najpóźniej do 👉13 października br.
 
ks. Piotr Zieliński, Beata Bednarska, Aleksandra Bryła /nauczyciele religii/
......