Powiat Pilski uruchamia pierwszy 🦷GABINET STOMATOLOGICZNY🦷 dla uczniów szkół średnich.

Leczenie i profilaktyka będą w nim dostępne całkowicie BEZPŁATNIE, dzięki kontraktowi z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Leczeniem dentystycznym będą objęte dzieci i młodzież do 18 roku życia, natomiast profilaktyką, do 19 roku życia.

Gabinet jest wyposażony w wysokiej jakości sprzęt oraz aparat RTG z radiowizjografią, dzięki czemu nie będzie potrzeby odsyłania pacjentów na zdjęcia, a pełne leczenie będzie można przeprowadzić w jednym miejscu. Ponadto znajduje się tu wysokiej klasy sprzęt do sterylizacji oraz znieczulenia komputerowego. Sam gabinet został zaprojektowany tak, aby zachęcić dzieci i młodzież do leczenia oraz aby pomóc im, w przełamaniu barier związanych z dentofobią i wcześniejszymi, złymi doświadczeniami – mówi Simon Nowak, lekarz dentysta.

Gabinet będzie otwarty popołudniami oraz w soboty tak, aby rodzice nie musieli zwalniać się z pracy, a uczniowie z lekcji. Gabinet uruchomiony został w Zespole Szkół przy Teatralnej, jednak będzie on służył wszystkim uczniom Gabinet rozpocznie pracę z początkiem nowego roku szkolnego.

Więcej informacji w pierwszych dniach września u wychowawców klas oraz poniżej:

🦷 Informacje o gabinecie

🦷 Harmonogram profilaktyki - III kwartał

🦷 Wykaz świadczeń gwarantowanych NFZ

🦷 Zgoda rodzica/opiekuna na leczenie stomatologiczne