W związku z potrzebą działań wspierających uczniów, ich rodziców i nauczycieli, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile uruchomił telefony wsparcia. W ustalonych dniach każdy kto potrzebuje pomocy lub wsparcia może skontaktować się ze specjalistami pod podanymi niżej numerami telefonów: